Adres

Barakfakih Sanayi Bölgesi 17. Cadde No:4
Kestel-Bursa / TURKEY

Telefon

+90 224 384 15 17
+90 224 384 15 55(fks)
shape